>/Marcus Bongart<

Qigongvecka

Vad är en Qigongvecka?

Qigongveckan är för dig som behöver: komma ifrån stressig vardag, ägna tid åt Dig själv och finna ro och styrka i kropp och själ, förbättra hälsan, förebygga sjukdom, stress och utbrändhet, få stöd i ditt qigongutövande - byta tankar och funderingar med andra.

Efter diagnos enligt kinesisk medicin, som utförs av Marcus Bongart, läkare i kinesisk medicin och qigongmästare, ges individuell behandling varje dag med någon eller några av följande behandlingar:

-Akupunkturbehandling

-Koppingterapi
-Moxabehandling
-Qigongbehandling

 

Hur kan en dag på en qigongvecka se ut?

Vi tränar morgonqigong innan frukost, förmiddagen är blandad träning av walkingqigong, " De Rui Qigong", stretching qigong och med samtidigt pågående behandling.
Eftermiddagen är vi mer fysiskt aktiva med olika typer av dynamiska qigongsystem (för dem som är fysiskt begränsade håller vi annan träning samtidigt).

På kvällen håller vi lite lugnare träning och master Marcus föreläser om qigong och kinesisk medicin.
Kvällen avslutas med meditation.

 

Vad kan du göra under Qigongvecka?

förebygga sjukdom

öka prestationsförmåga

öka koncentrationsförmåga

förbättra förmågan att hantera stress

bota sjukdom

Människor med långa sjukskrivningsperioder och svårigheter att komma igång kan få den styrka de behöver för att starta på nytt

Människor som haft en stressig arbetssituation en längre tid och visar tecken på utbrändhet får ny energi.
Människor som efter en akut sjukdom känner sig trötta får hjälp att komma tillbaka.

Här har Du en möjlighet att verkligen fördjupa Dig i qigongen. Det är också roligt att träffa andra qigongutövare och finna nya vänner för att utbyta tankar och erfarenheter med.

Qigongvecka är inte bara för dig som är eller har varit sjuk. Även Du som är frisk har stort utbyte av att kunna stärka Dig själv både fysiskt och psykiskt. Med alla vardagsbekymmer på avstånd kan du koncentrera Dig på träning och behandling och på så sätt få ny kraft.

 

"De dagliga behandlingarna och den intensiva träningen ger otroliga resultat"

 

Man lämnar lägerveckan med en bredare och djupare insikt i vad qigong verkligen är och vilken positiv inverkan den har. Med den kunskapen är det sedan lättare att hålla igång sin träning när man är tillbaka i vardagen och allt vad det innebär.

Vi välkomnar dig.