>/Marcus Bongart<

                                             Hela De Rui Qigong systemet består av tre delar,

1. Grundsystemet

 2. Självbehandling
                          3. Behandling av de vitala organen

Grundsystemet
Är det första av de tre olika kurserna som man måste gå först. Därefter kan man välja att gå del 2 eller 3 i vilken ordning man önskar.

1: Avslappningsrörelser
2: Stretchingrörelser
3: Koncentrationsövningar
4: Medicinska övningar
5: Meditationsövningar

Självbehandling
Består av en kombination av qigongövningar i sittande ställning och akupressur på ett antal utvalda punkter. Dessa punkter används också ofta med god effekt i akupunkturbehandlingen. Punkterna är lätta för utövaren att lokalisera och deras betydelse är lätt att förstå. Detta system kan vid dagligt utförande kompletera en akupunkturbehandling och även minska eller till och med utesluta behovet av sådan behandling.

Behandling av "De vitala organen"
Omfattar specifik meditation samt olika qigongrörelser vilka utföres för att påverka de vitala organen(manlig:prostata,samt kvinnliga:livmoder,äggstockar) och deras funktion, genom reglering av hormon-och immunsystemet.