>/Marcus Bongart<

Qigong är en mycket gammal helande metod som härstammar från Kina. Ordet är bildat av två kinesiska tecken: qi och gong. Tecknet qi betecknar livsenergi, gong står för extraordinär prestation. Qigong är en unik metod som förenar rörelse, andning och koncentration. Den förebygger sjukdomar, kan återställa förlorad hälsa och anses även kunna förlänga livet.

Qigong uppstod som ett resultat av mångtusenåriga erfarenheter hos det kinesiska folket, som generation efter generation studerade sambandet mellan naturens och det mänskliga livets processer.

Qigong sträcker sig över flera områden, från medicin och kamp till religion. De qigongmetoder som används för att förebygga och påverka sjukdomar bygger på tanken att viljan kan påverka vår organism och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Qigong kan även ge oss tillgång till outnyttjade försvars- och regenerationsresurser.

Från en föreläsning i det gröna på sommarläger i Polen 2013.
Master Marcus i meditation på norska fjället 2012
Morgon qigong i Thailand 2013.