startsida
Master Marcus

Visionen

Att sprida förståelsen för den gamla kinesiska filosofin i syfte att skapa möjligheten till medvetenhet där människan bättre förstår vikten av att ta stort eget ansvar för mental, emotionellt och fysisk handling.
Att arbeta för att skapa respekt mellan alla människor oberoende deras profession, bakgrund, religion eller ras.
Att arbeta för att människor förstår vikten av sin egen utveckling som målsättning för att uppnå välmående och därmed också större möjlighet till framgång.
Att arbeta i syfte att skapa medvetenhet om sin hälsa, vikten att bevara, förstärka och vårda samt betrakta den som en av den största resurs man har.
Att arbeta för att alla människor skall ha samma frihet och möjligheter och att våga kommunicera sina egna åsikter.
Att använda sitt hjärtas varmaste känsla i form av den kosmiska kärleken som modell för att fatta sina beslut med respekt för sig själv och andra.
Att hjälpa både svaga och starka i samhället.
Att förmedla min kunskap, erfarenhet, förståelse och mina tolkningar, härstammande från kinesisk tradition, medicin och filosofi i form av utbildning och terapi med tillhörande verktyg i form av Qigong, Tai chi och Kung fu.

Marcus Bongart

startsida