>/Marcus Bongart<
Master Marcus Bongart Shi De Rui

Mina erfarenheter genom åren av möten med människor i olika sammanhang, har stärkt min övertygelse om livets mening i det förutbestämda d.v.s. karma.
Jag har mött människans förmåga och/eller oförmåga att kunna/vilja/våga se det liv man lever, att acceptera det som det är eller att se möjligheterna att förändra det till det man önskar. Att se sig själv ger möjlighet att se sitt förhållningssätt till andra, vänskaps, familjerelationer, det vardagliga livet, yrkeslivet och traditioner mm.

Samtidigt som jag har ägnat mitt liv åt att dela med mig av österländsk livsfilosofi, mina medicinska och spirituella kunskaper till andra, har en snabb förändring av samhällets levnadsvillkor skett. Bland mycket annat ökade prestations och konsumtionskrav försvårar den enskildes förutsättningar till personlig både inre och yttre utveckling.
Jag upptäcker ibland att människor som har förlorat både själslig och fysisk hälsa, lever ett ytligt materiellt liv med en acceptans och utan en djupare och mer betydelsefull mening. Kanske förstår man då inte heller livet ur ett mycket större universellt perspektiv.  Detta perspektiv finns inom oss alla men vi har svårt att se och förstå.
Vi läser hellre ett passande svar i en bok, eller söker de svar jag helst vill ha på annat håll.  Man söker gärna efter snabba populistiska kurser och man blandar kunskaper utan att tålmodigt fördjupa sig i att finna äkthet och djupare kunskap inom färre relevanta områden.

En av mina livsuppgifter är att skapa förutsättning för människan att kunna ta del av det kosmiska perspektivet och den energi som allt består av. Denna kunskap ger möjlighet till utveckling både på ett fysiskt och på ett andligt och spirituellt plan.

Jag får ofta frågan om man måste vara religiös för att förstå och mitt svar på den frågan är att det räcker att vara människa med stort öppet sinne och ett stort ansvar för sig själv och alla andra.
Jag är själv buddhist och delar dessa tankar, erfarenheter och den buddistiska filosofin med andra.
2002 blev jag invigd munk  av Grandmaster Su Xi i Shaolin Tempel i Kina  och erhöll namnet Shi De Rui.

Marcus Bongart