>/Marcus Bongart<

Medicinsk QiGong

"Termen medicinsk QiGong dök upp först under 1930-talet och beskriver en modern variant av kinesisk traditionell terapi."

 

Medicinsk QiGong är en del av kinesisk medicinoch används som terapeutisk behandling också kallad QiGongterapi. Den bygger på kunskapen om meridianer, akupunkturpunkter, energicentra och inre organ samt om energiflöde och energitransformation i kroppen. Syftet med denna metod är att läka sjukdomar och förlänga livet. Många qigong tekniker och system anpassas inom medicinsk QiGong för att eliminera uppkomna sjukdomstillstånd. De flesta hämtar kunskaper från orientens olika filosofiska system.

Qigongterapi består av tre enheter.

1. Diagnos - patienten genomgår en noggrann undersökning och får en diagnos, det vill säga QiGongterapeuten särskiljer symptom, diagnostiserar och väljer därefter ut lämpliga övningar. En diagnos är viktig för att säkra behandlingens effekt, då denna innebär en sammanställning av lämpliga individuella övningssystem.

2. Självträning - är en process där målmedveten medicinsk QiGongträning utförs på rekommendation och med samråd av en QiGongterapeut. De rekommenderade övningarna behöver inte vara begränsade till en viss kroppsdel. En väl genomtänkt helhetsbild och väl utvalda övningar kan resultera i ett tillfrisknande.

3. Fa gong- innebär energibalansering utförd av QiGongterapeut i syfte att stärka energi och eliminera flödesstörningar hos patienter