>/Marcus Bongart<

Diagnos enlig Traditionell Kinesisk

"Det yttre reflekterar det inre och det inre yttrar sig på ytan"

 

Det är kärnbegreppet inom Kinesisk diagnos.

Vid det första besöket ställs alltid en grundlig diagnos enligt de kinesiska principerna. Det innebär att varje klient betraktas som en unik individ ur ett holistiskt perspektiv där både kropp och själ tas i beaktning.

Kinesisk diagnos bygger på en komplicerad process som skapar sin uppfattning om patientens tillstånd genom att fastställa patientens status. Denna process består av olika undersökningar bland annat genom att ställa olika frågor, betrakta patientens utseende, undersöka tungan , fastställa pulsens karakter och ibland även utföra en undersökning som görs via beröring av kroppen.

Behandlingen anpassas helt efter den fastställda diagnosen och med hänsyn till den enskilde personens behov.

Vid enklare åkommor behövs endast ett fåtal behandlingar innan effekt uppnås. Kroniska sjukdomstillstånd kan kräva ett upprepat antal behandlingar och vid svårare fall kan det inte alltid botas men för det mesta lindras.

Varför en diagnos?

Flertalet människor väljer idag att hitta komplementära metoder till den vanliga sjukvården.

Många väljer dessutom att vårda både kropp och själ innan man förlorar hälsan. I gamla Kina betalade man sin husläkare så länge man höll sig frisk. Alltså var det läkaren som delvis skulle se till att med hjälp av den kinesiska läkekonsten behålla balans i energi genom rådgivning och med förebyggande vård hålla sina patienter friska. Tiderna förändras och i dag ser läkarens roll annorlunda i samhället. Ansvaret flyttas i stället till var och en av oss. Kanske just på grund av det, är det ännu viktigare att ta vara på de gamla kunskaperna om hur vi kan hålla oss i balans. För den som redan har en sjukdom och vill få stöd i sin kamp mot sjukdomen finns det inom kinesisk medicin många olika möjligheter att välja mellan olika behandlingar. Trots att vi ibland redan får en diagnos fastställd av sjukvården, skiljer sig den kinesiska medicinska tanke gången väsentlig från skol medicinen och utgår från att sjukdoms tillstånd uppstår i från den energiska obalansen. Därför är det av stor vikt att innan någon form av behandling inträffar genomgår man en traditionell kinesisk diagnos som därefter kan rekommendera lämplig behandling.

Hur går en diagnos till?

Vid första besöket hos en kinesisk läkare genomgår man en hälso undersökning i syfte att ställa diagnos enligt kinesisk medicin. Efter noggrann intervju med läkaren tittar man på tungan, man känner på olika pulser och genom att noga studera och samtala bildar sig läkaren en uppfattning om klientens hälsotillstånd. Detta yttrar sig i kinesisk terminologi baserad på kroppens energi och obalanser.

Därefter rekommenderas de mest lämpliga behandlingsformerna.

De kinesiska medicinska behandlingar fungerar lika väl som både förebyggande och botande .

Kontaktuppgifter & priser

För bokning-och eller frågor vänligen kontakta oss nedan:

 

Pris: En diagnos kostar 800:-