>/Marcus Bongart<

Akupunktur

 

"Akupunktur är en mångtusenårig vetenskap som uppstod och har utvecklats i Kina".

 

Akupunktur är en behandlingsmetod som är en del av den traditionella kinesiska medicinen. Akupunktur kom till Sverige på 1960-talet. Ordet akupunktur uppstod vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via Kina-missionerande jesuiter. Det kommer från de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Det ursprungliga kinesiska namnet på akupunktur, Chen Chin, betyder stick och bränning och direkt översättning från kinesiska låter "aku-moxa-terapi".

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen genom att nålar sticks genom huden i speciella akupunkturpunkter. Engångs nålarna som används är rostfria, tunna, och sterila. Patienten känner ett litet stick, men inte så mycket som vid blodprovstagning. Det finns mer än tusen akupunkturpunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika sjukdomar. Behandling med akupunktur ges först efter ställd diagnos, eftersom varje person och även varje sjukdom är unik. Diagnos bör ställas innan man kan uttala sig om akupunktur är ett lämplig alternativ till behandling och hur många behandlingar som krävs för att uppnå resultat.

Varför akupunkturbehandling?
Med hjälp av stick på olika punkter i meridiansystemet kan status av energi påverkas och stärka kroppen. Man reglerar och styr energi  i syfte att uppnå balans och därmed påverka hälsa. För att uppnå bästa resultat rekommenderas alltid att man först får ställt en diagnos enligt kinesisk medicin och som ger indikation på hur man bör behandla med akupunktur.

Hur utföres en akupunkturbehandling?
Första gången man får akupunktur så har patienten oftast få ställt en diagnos enligt kineisk medicin. På så sätt har man fått en första kontakt med läkaren och som är viktig både för patient och läkare. Oftast får man nålar stuckna på flera olika ställen på kroppen och i regel känns det väligt lite eller nästan inget när de sticks in i huden. Därefter blir man ombäddad så det känns varmt och behagligt och patienten ombedes att försöka slappna av så mycket som möjligt. Behandlingen tar ca. 1 timme.