>/Marcus Bongart<

TKM,Traditionell Kinesisk Medicin

 

 

"Den kinesiska medicinen är kanske världens äldsta och mest kända medicinska koncept och kan följas tillbaka till förhistorisk tid".

 

Traditionell kinesisk medicin är ett samlingsnamn på ett antal olika medicinska traditioner och har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden.

Denna gamla kunskap hålls fortfarande levande och utvecklas i Kina.

Den traditionella kinesiska medicinen, som har sin grund i den kinesiska filosofins synsätt och mångtusenåriga erfarenhet, betonar ett holistiskt förhållningssätt till både människan och naturen. Under många tusen år har ett sofistikerat medicinskt system skapats och utvecklats, vilket gör det möjligt att behandla sjukdom och upprätthålla hälsa.

Till traditionell kinesisk medicin som är känd under den internationella förkortningen TCM, (Traditional Chinese Medicine) hör behandlingsformer som akupunktur, qigong, örtmedicin och tuina-massage (kinesisk kiropraktikmetod förenad med olika typer av massage).