>/Marcus Bongart<

QIGONGTRÄNARE

 

 

Att utbilda Dig
Är det viktigt för dig med hälsa och välbefinnande?
Söker du balans och harmoni  både i arbete och privat?
Sätter du värde på lång erfarenhet och gedigen kunskap?
Vill du arbeta i ett helhets perspektiv?
Söker du arbete på heltid eller extra arbete?
Vill du arbeta med hälsa och är intresserad av  kinesisk medicin, kultur, filosofi och tradition?
Söker du gemenskap med andra inom samma yrkeskår?
Som färdigutbildad qigongtränare kan du arbeta med bla. privatpersoner, företagsgrupper, studiefrämjande, rehabiliteringsgrupper mfl.

Du arbetar med qigongsystemet De Rui som man lär sig i tre etapper, efter första grundutbildningen som är De Rui1 är du klar att kunna börja lära ut den första delen. Det finns ett stort intresse både i Sverige och utomlands att kunna introducera dessa kunskaper som den gamla kinesiska traditionen och medicinen erbjuder.
Som qigongtränare kan du förmedla detta.
Att introducera De Rui Qigong  tex. i kommuner eller privata koncerner där qigong idag ingår som en del i friskvård, ger också möjligheter att kunna utveckla friskvårdspaket på ett bra och effektivt sätt.

De Rui qigong är ett utmärkt och väl beprövat qigong-och meditationssytem, både i förebyggande, rehabiliterande och i medicinskt syfte.
De Rui qigong är grunden för vidare utbildning inom CesamQ-konceptet och ger goda förutsättningar för vidare utbildning inom qigong, TCM, akupunktur mm.
Du som qigongtränare har möjlighet att med vidareutbildning, även föra dessa kunskaper vidare och samtidigt få ett bredare område i din yrkesroll.
Du som qigongtränare kan ges möjlighet att arbeta med oss på olika platser i Sverige och utomlands.
De Rui qigong systemet går att lära ut till alla.
De Rui qigong passar den ”moderna människan” i det stressade samhället.
De Rui qigong passar unga som gamla, friska som sjuka.
De Rui qigong utövande är en väg till bättre hälsa och längre liv samt en kunskap om att kunna förstå hur och varför man kan leva ett bra och mer balanserat liv i harmoni med sig själv och andra genom sin träning.

Intagningskrav

Medlemskap i SMQS, Swedish Medical Qigong Society eller för norska studenter, medlemsskap i norska föreningen.

Förkunskap : Inga

 

Utbildning för De Rui Qigong tränare Del 1 Grundsystem
Utbildningen består av fem utbildningstillfälle och en qigongpraktikvecka.

Utbildningar till qigongtränare i De Rui del1 startar hösten 2014 i Sverige,Norge och Polen.
Anmälan sker via länken "anmälan". Anmälan är bindande och blir reserverad efter inbetald anmälningsavgift, 2500:-.

Utbildningstillfälle 1

Lördagen

Hela dagen är grundkurs i De Rui del 1 grundsystem.

Söndagen
Deltagarpresentation
Presentation av CesamQ-konceptet
Historien om Master
Repetition av systemet

Varför utbilda dig?
Vad förväntar sig CesamQ av studenten?
Informera om licensiering och kvaltitetssäkring.
Gå igenom inför tentamen till nästa utbildningstillfälle.

Denna helgen hålles av qigonglärare.

Utbildningstillfälle 2

Lördagen

Praktisk tentamen i systemet & teoretisk tentamen, tar hela förmiddagen.

Efter lunch,qigongens historia,qigongfilosofi,qiteori och energiflödes teori.


Söndagen

Meridian &-akupunkturlära.
Yin& yangteori

Denna helgen hålles av Master Marcus.


 

 

 

Utbildningstillfälle 3

Lördagen

Tentamen
Presentationstekniker
Affärside’&markandsföring
Inlärning av ”Lilla Kretsloppet”.

Söndagen
Presentation av olika qigongorganistationer
Finslipning av systemet
Tradition

Denna helgen hålles av qigonglärare.

Utbildningstillfälle 4

Lördagen

Hela förmiddagen ägnas åt muntlig tentamen.

Efter lunch,qigongpsykologi

Söndagen
Lilla kretsloppet
Egenträningsrörelser för blivande qigongtränare
Legender

Helgen hålles av Master Marcus.

Utbildningstillfälle 5

Examenshelg med Master Marcus och samtliga lärare.

Lördagen
Skriftlig slut tentamen
Qigongträning
Lördag kväll, bankett med tilldelning av certifikat och avslutningsceremoni.

Söndagen
Avslutande frågeforum och qigongträning med Master, tid för privata diskussioner med Master samt tid för reflektion.