>/Marcus Bongart<

CesamQ genomför årlig kvalitetsäkring och licenskontroll över yrkes Qigongutövare.

 

Att arbeta och lära ut qigong rörelser kan verka vara okomplicerat. Först när man bekantar sig med omfattningen av qigong filosofin och dess oändliga möjlighet till utveckling, uppfattar man hur viktigt det är att läran förmedlas med  respekt, ödmjukhet, kunskap och hänsynstagande till den ursprungliga traditionen. Därför genomgår alla QiGongtränare, instruktörer, terapeuter årlig kvalitetssäkring i samband med förnyad årlig licensinnehav.

 

 

 

Datum för kvalitets säkring:
19-22 November-2014